Hướng dẫn Live Stream Bigo Live trên máy tính

Máy tính - Bởi Nguyễn Kim Tín cách đây 2 năm - 1.798 view - 1 comment
Ngay từ bây giờ bạn đã có thể live stream BigoLive ngay trên máy tính giúp bạn dễ dàng stream game, phim ảnh ... trên máy tính của bạn trên mạng xã hội Bigo Live chỉ bằng vài thao tác cài đặt như sau.

Bước 1: Vào trang xeb bigo.tv chọn PC Connector.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 2: Tải File cài đặt BigoLive cho máy tính.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 3: Mở File cài đặt.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 4: Chọn Next cài đặt file.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 5: Chọn I Agree chấp nhận điều kiện.

huong dan live stream bigo live tren may tinh


Bước 6: Bấm Install để cài đặt.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 7: Bấm Finish kết thức quá trình cài đặt.

huong dan live stream bigo live tren may tinh


Bước 8: Giao diện ứng dụng BigoLive khi cài trên máy tính.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 9: Mở ứng BigoLive trên điện thoại.

huong dan live stream bigo live tren may tinh


Bước 10: Chọn vào mục Live Stream.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 11: Chọn bắt đầu Live.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 12: Bấm vào biểu tượng máy tính trên ứng dụng BigoLive.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 13: Xuất hiện giao diện quét mã QR Code.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 14: Đưa giao diện quét mã trên điện thoại lên quét mã trên máy tính.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Bước 15: Live Stream trên máy tính sang ứng BigoLive trên điện thoại.

huong dan live stream bigo live tren may tinh

Chúc bạn thành công.